TEDxAmsterdamED news
Science
Enterpreneurship & Business
Entertainment
Science/Research
Global

Thank you all!

By the TEDxAmsED Content Creators - Aug 20th, 2017

It has been over 2 months since our last event and we're looking back with fond memories. As you know TEDxAmsterdamED 2017 was put together by a huge team, and we really want to thank all involved.

A warm, big, THANK YOU

So here we go. This is not a short message, however it is very important as all was made possible by volunteers and generous partners.

Event and Interactive Program Impressions

By the TEDxAmsED Content Creators - Jun 28th, 2017

I only decided to join the TEDxAmsterdamED team as a blogging partner on the evening before the event on the 31st of May, a spontaneous choice that my friend Jessika Lynch made possible. This was certainly the first event for Quirk Heaven and looking at the program I immediately saw a connection - the state of the education nowadays seen from the different perspectives of the speakers. The location was also a first for me, I was curious about Theater Amsterdam ever since I was working in the Houthaven area and I saw it raising up from it’s first brick. But seeing it from the outside is nothing compared to what it looks like from within.

Wat kan het onderwijs leren van het nieuwe ‘Agile’ werken?; een interview met Feikje Dunnewijk, van ING

By the TEDxAmsED Content Creators - Apr 11th, 2017

Het bedrijfsleven is, in tegenstelling tot het klassieke onderwijs, constant onderhevig aan veranderingen, nieuwe methodes en trends. De nieuwste trend (ooit ontstaan in de ICT- branche), is het werken volgens de ‘ Agile-’ filosofie. Deze methode gooit de klassieke werkwijzen overboord en richt zich veel meer op het sneller inspelen op veranderingen, het nauw samenwerken van medewerkers met verschillende expertises, het opknippen van complexe projecten en te handzame stukjes, dichtbij de klant het vergroten van de zichtbaarheid en taakverdeling van werkzaamheden door het gebruik van ‘Scrum’ borden. Deze revolutionaire methode wordt niet alleen gebruikt in new-age bedrijven als Spotify, Google en Netflix, maar sinds 2015 heeft ook ING, als eerste bank, deze filosofie op de organisatie toegepast. Een ingrijpende verandering voor de bank en haar werknemers, maar zeker een succesvolle.

Maar zou deze methode ook toegepast kunnen worden op het onderwijs? Feikje Dunnewijk,
Verantwoordelijk voor HR beleid en ‘tooling’ op o.a. het gebied van organisatieontwikkeling (agile werken) bij de ING, denkt van wel. We spraken Feikje hierover en stelde haar de vraag: wat kan het onderwijs leren van jullie (nieuwe) manier van werken?

How can education learn and benefit from ING and their new ‘Agile’ way of working?

By the TEDxAmsED Content Creators - Apr 11th, 2017

Business is, unlike classical education, constantly undergoing change with new methods and trends. The newest trend (originally developed in the Information and Communication Technology sector, or ICT) is working according to the philosophy of ‘agile working.’ This method gets rid of the classical way of working and has, instead, a much stronger focus on rapid change. Some characteristics of agile working are: the close collaboration of employees with different expertise, cutting complex projects into manageable pieces that are close to the customer, and the use of ‘Scrum’ boards that enhance the visibility of the workload and the division of tasks. This revolutionary method has not just been adopted by new- age businesses such as Spotify, Google and Netflix, but ING has also implemented this philosophy in its organization since 2015, and is the first bank to do so. This change has had great impact on the bank and its employees, but it has definitely been a successful one.

ENG: The adolescent brain is a work in progress. On education and personal growth

By Jelle Jolles & Brigitte Bloem - Feb 20th, 2017

Context shapes the brain. That is the conviction of Jelle Jolles, professor of neuropsychology at the Free University of Amsterdam and director of the Brain & Learning Centre. "The environment stimulates the development of complex brain networks within the boundaries of certain genetic conditions" explains Jolles. "What a person can achieve is not predetermined at birth. Practice and life-experiences throughout childhood and adolescence, as well as a continuous sensory stimulation are essential to further talent-development. Educators, teachers and society together create the conditions for this development. This is accomplished by providing support, guidance and inspiration. So, they provide important knowledge and help the child or teenager to reflect on options and routes-to-travel. And new insights about the maturation of the adolescent and his or her brain have great potency for educational innovations”.

NL: Over het tienerbrein, onderwijs en ontplooiing

By Jelle Jolles & Brigitte Bloem - Feb 20th, 2017

Context shapes the brain, daarvan is universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van het Centrum Brein & Leren Jelle Jolles overtuigd. ‘De omgeving stimuleert – binnen genetisch bepaalde randvoorwaarden – de ontwikkeling van complexe hersennetwerken’, legt Jolles uit. ‘Wat iemand kan bereiken, ligt niet al voor een groot deel vast. Oefening en ervaring, alsmede zintuiglijke prikkels, zijn bepalend. Opvoeders, leraren en samenleving scheppen samen de voorwaarden voor de ontplooiing door het geven van steun, sturing en inspiratie, én door het wijzen van routes en het verschaffen van kennis. Nieuwe inzichten over de rijping van de adolescent en diens hersenen leveren nieuwe inzichten die ons onderwijs zullen veranderen.’

NL: Milan Meyberg

By Laura Koenders - Mar 21st, 2017

De festival industrie bereikt meer dan 50% van alle jongeren. De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van festivals als muziek of danservaring naar een platform gericht op leren en bewustwording dat streeft naar positieve verandering. We stelden Milan Meyberg (DGTL) een paar vragen over deze trend.

NL: Daria Bukvic

By the TEDxAmsED Content Creators - Mar 21st, 2017

Theater is een krachtig medium om problemen in de maatschappij te visualiseren en het empatisch vermogen van het publiek te vergroten en vervult daarmee een belangrijke educatieve rol