Overview for Entertainment

Entertainment

NL: Milan Meyberg

By Laura Koenders - Mar 21st, 2017

De festival industrie bereikt meer dan 50% van alle jongeren. De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van festivals als muziek of danservaring naar een platform gericht op leren en bewustwording dat streeft naar positieve verandering. We stelden Milan Meyberg (DGTL) een paar vragen over deze trend.

NL: Daria Bukvic

By the TEDxAmsED Content Creators - Mar 21st, 2017

Theater is een krachtig medium om problemen in de maatschappij te visualiseren en het empatisch vermogen van het publiek te vergroten en vervult daarmee een belangrijke educatieve rol