Overview for Science

Science

NL: Over het tienerbrein, onderwijs en ontplooiing

By Jelle Jolles & Brigitte Bloem - Feb 20th, 2017

Context shapes the brain, daarvan is universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van het Centrum Brein & Leren Jelle Jolles overtuigd. ‘De omgeving stimuleert – binnen genetisch bepaalde randvoorwaarden – de ontwikkeling van complexe hersennetwerken’, legt Jolles uit. ‘Wat iemand kan bereiken, ligt niet al voor een groot deel vast. Oefening en ervaring, alsmede zintuiglijke prikkels, zijn bepalend. Opvoeders, leraren en samenleving scheppen samen de voorwaarden voor de ontplooiing door het geven van steun, sturing en inspiratie, én door het wijzen van routes en het verschaffen van kennis. Nieuwe inzichten over de rijping van de adolescent en diens hersenen leveren nieuwe inzichten die ons onderwijs zullen veranderen.’