NL: Milan Meyberg

NL: Milan Meyberg

From an entertainment perspective

De festival industrie bereikt meer dan 50% van alle jongeren. De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van festivals als muziek of danservaring naar een platform gericht op leren en bewustwording dat streeft naar positieve verandering. We stelden Milan Meyberg (DGTL) een paar vragen over deze trend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *